×
65 Henryka Sienkiewicza street
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
23.11.2018
Zamek w Podhorcach

Artykuł aktualizowany: 2019-01-30

Zamek w Podhorcach

Okres budowy: 1637-1640, przebudowa 1719-1729

Fundator: Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny, Wacław Rzewuski, hetman wielki koronny

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Pałac został wzniesiony (w zasadniczym zrębie) przez Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego w latach 1637-1641, zapewne według planów architekta Andrea dell'Aqua. Prace wykończeniowe i dekoracyjne były prowadzone przez kolejne dwadzieścia lat przez syna i wnuka hetmana – Aleksandra i Stanisława Koniecpolskich. Podhorce miały stać się pomnikiem chwały rodu Koniecpolskich. W r. 1682 dobra podhoreckie znalazły się w posiadaniu Sobieskich, a w r. 1718 nabył je Stanisław Rzewuski, hetman wielki koronny. Wówczas pałac podniesiony o jedno piętro, uzyskał zachowany do dziś kształt. Rzewuscy urządzili w zamku wspaniałą, liczącą przeszło 500 płócien galerię obrazów. Spadkobiercy hetmana, w r. 1685 sprzedali Podhorce Władysławowi Sanguszce. W okresie międzywojennym w zamku funkcjonowało muzeum. W obliczu narastającego zagrożenia wojennego Sanguszkowie ewakuowali zbiory Podhoreckie, które w części trafiły do Brazylii gdzie książę Roman Sanguszko założył fundację kulturalną, która do dnia dzisiejszego funkcjonuje w Sao Paulo. W latach 1939-1945 rezydencja została mocno zniszczona, a następnie spłonęła w r. 1956. W r. 1997 przekazano ją w zarząd Lwowskiej Galerii Obrazów, która od wielu lat prowadzi powolną restaurację obiektu. 

 

Poniżej wybrane fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego:

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Zamek w Podhorcach