×
65 Henryka Sienkiewicza street
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
22.11.2018
Zamek w Kamieńcu Podolskim

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Twierdza w Kamieńcu Podolskim

Okres budowy:
W drugiej połowie XIV wieku litewscy książęta Koriatowicze wybudowali kamienny zamek. Przechodził on na zmianę z rąk litewskich do polskich i na odwrót, by od 1432 roku na dłużej znaleźć się w granicach Królestwa Polskiego. W XVI-XVIII w. twierdzę rozbudowywali i modernizowali polscy królowie. 

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Kamieniec Podolski jest posadowiony na naturalnej platformie otoczonej niemal pełną pętlą rzeki Smotrycz, płynącą w głębokim skalistym wąwozie. Miasto dostępne jedynie wąskim przesmykiem było naturalną fortecą. W swych burzliwych dziejach przechodziło z rąk litewskich do polskich i na odwrót, by ostatecznie w r. 1432 znaleźć się w granicach Królestwa Polskiego. Miasto-twierdzę rozbudowywali i modernizowali w wieku XVI-XVIII królowie polscy, doceniając walory militarne najważniejszej budowli obronnej na południowych granicach Rzeczypospolitej. Dostępu do miasta broniły dwa zamki. Przesmyk i most, zamyka stary zamek powstały zasadniczo w w. XV-XVII. Budowę nowego zamku rozpoczęto w r. 1621 i rozbudowywano aż do w. XVIII w nowoczesny system fortyfikacji bastionowych. Osobne obwarowania posiadało miasto zaopatrzone w osiem baszt i warowny kompleks tzw. Bramy Polskiej. W w. XVII twierdza kamieniecka kilkukrotnie stawiała skuteczny opór oblegającym. W r. 1672 była broniona przed Turkami m.in. przez Jerzego Wołodyjowskiego, który stał się pierwowzorem bohatera „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza.

Poniżej wybrane fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego:

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Zamek w Kamieńcu Podolskim