×
65 Henryka Sienkiewicza street
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
20.11.2018
Zamek w Olesku

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Zamek w Olesku

Okres budowy: początek XVII w.

Fundator: Wojewoda ruski Jan Daniłowicz

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Zamek Daniłowiczów i Sobieskich (w w. XVIII Rzewuskich), w którym urodził się przyszły król Rzeczypospolitej Jan III (1629), usytuowany na wzgórzu, na nieregularnym rzucie, zbliżonym do owalu z basztą w narożu i wieżą bramną, murowany, dwupiętrowy. Wzniesiony w miejscu dawnego grodu ruskiego na przełomie w. XVI i XVII jako rezydencja magnacka; przebudowany w l. 80-tych w. XVII przez Jana III i Marię Kazimierę Sobieskich. Po I rozbiorze Polski (1772) zamieniony przez Austriaków na koszary. W 200 rocznicę Bitwy pod Wiedniem (1883), wykupiony z rąk austriackich. Podczas I wojny światowej poważnie uszkodzony, w latach 30. w. XX odnowiony, ponownie uszkodzony podczas II wojny światowej. W latach 1961-1965 odrestaurowany. Od r. 1975 filia Lwowskiej Galerii Sztuki ze stałą ekspozycją sztuki w. XV-XVIII. Do najcenniejszych eksponatów należą: obraz Martina Altomontego Bitwa pod Wiedniem (pochodzący z kościoła parafialnego w Żółkwi) oraz przykłady lwowskiej rzeźby z w. XVIII.

 

Poniżej wybrane fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego:

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Zamek w Olesku